Svelvik kommune
Postadresse:
Besøksadresse: Åsgaten 24, 3061 Svelvik
Epost: tale.henriksen@svelvik.kommune.no Telefon: 41201276 • kontakt: Tale Henriksen
Produksjonsliste
Program
Svelvik kommune
Viser 26 produksjoner
Musikk • 5 - 7
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 3 - 4
Musikk • 5 - 7
Scenekunst • 5 - 5
Kulturarv • 7 - 7
Film • 10 - 10
Scenekunst • 1 - 3
Kulturarv • 9 - 9
Scenekunst • 1 - 4
Kulturarv • 3 - 3
Kulturarv • 4 - 4
Musikk • 1 - 4
Scenekunst • 5 - 10
Scenekunst • 8 - 10
Visuell kunst • 5 - 9
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 7 - 7