svelvik

Aktuelt

Velkommen til Den kulturelle skolesekken i Svelvik

Stortinget behandlet i april 2008 Stortingsmelding nr 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida. Stortingsmeldinga fokuserer bl a på profesjonelle kulturelle opplevelser og samarbeid mellom de forskjellige forvaltningsnivåene samt samarbeid mellom skole og kultur.

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

For mer info, se også Vestfold fylkeskommune: