Tilbake
Marit Wiklund
Skriv ut

Kunstnerbesøk i Fossekleiva - Marit Wiklund, billedhogger

Barna får møte kunstneren Marit Wiklund i sitt atelier i Fossekleiva. Klassen blir delt i to grupper som jobber med hver sine teknikker og bytter teknikk midtveis. Elevene skal oppleve hennes arbeider samt selv få lage skulpturer. Elevene må ha på seg egnede klær. Marit Wiklund brenner arbeidene elevene har laget, og reiser selv rundt til den enkelte klasse med arbeidene etterpå. 

Lærerveiledning

Aktive lærere!

Marit Wiklund skriver: " Dagen legger først om fremst vekt på at barna selv skal får anledning til å arbeide tredimensjonalt i leire. Klassen deles i to grupper som jobber med hver sine teknikker. Etter halvgått tid bytter gruppene plass. Elevene beholder fottøyet på, mens yttertøy henges opp på stativer. Bruk klær som tåler å bli skitne. Når barnas leirarbeider er tørket og brent, kommer jeg til skolene og leverer. Vennlig hilsen Marit Wiklund"

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Svelvik kommune
  • Kunstnere/grupper: Billedhogger og tegner Marit Wiklund
  • Produsent: Linda Vestgarden
  • Idé/opplegg: Marit Wiklund

Om kunstner / utøver / gruppe

Marit Wiklund er billedhogger og tegner. Hun har gjennom lang tid vist arbeidene sine i separatutstillinger, prosjekter, gruppeutstillinger og bidratt med diverse utsmykninger. Hennes arbeider er bl.a. innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd og Kunst i skolen. Workshop'en er i Marit Wiklunds atelier i Fossekleiva.

Elevorientering

Denne dagen skal det arbeides med leire og tegne.