Tilbake
Skriv ut

Holmestrand Aluminiumsmuseum

Museet gjenåpnet i 2019 og har nå en moderne og fremtidsrettet utstilling med fokus på aluminiumproduksjon i både et nasjonalt og globalt perspektiv.

Opplegget er todelt, med besøk på Hydro og på Aluminiummuseet.

Lærerveiledning

Last ned:
Holmestrand Aluminium museum

Hos Hydro

Elevene vil få en omvisning inne på fabrikken der de vil se og lære om:

 • Hydros virksomhet i Holmestrand i dag.
 • Hvilken rolle resirkulering spiller i et globalt miljøperspektiv.
 • Følge produksjongangen i fabrikken fra valseblokk til det som blant annet skal bli bygningsmaterialer og hermetikkemballasje.


På museet

Elevene vil få ulike gruppeoppgaver, som må løses ved bruk av film, dataspill, gjenstander og tekst i utstillingen. Opplegget avsluttes med en felles quiz. Elevene vil lære om:

 • Hvordan aluminium fremstilles.
 • Aluminiumets unike egenskaper og bruksområder.
 • Hvordan fremstilling av aluminium påvirker miljøet og naturressurser.
 • Miljøvennlig produksjon og resirkulering.
 • Aluminiumens plass i norsk industrihistorie.


Praktisk info

09.30: oppmøte ved museet.

09.45-10.45: Gruppe 1 på Hydro, gruppe 2 på museet.

10.45-11.15: Lunsj/pause

11.15-12.15: Gruppe 2 på Hydro, gruppe 1 på museet.

12.15-12.30: Gruppene samles på museet.

12.30: retur med bussen


Sikkerhetsregler hos Hydro

Her er det strenge sikkerhetsbestemmelser. Disse følges.

 • Hjelm og ørepropper blir utdelt ved ankomst.
 • Mat og drikke kan ikke tas med inn.
 • Klærne må dekke hele kroppen (ikke shorts og t-skjorte).
 • Gode sko, ikke slippers.
 • Det må leveres navneliste på alle elever og lærere i forkant. Lag en liste for hver gruppe, og lærere som følger gruppen. Ta med både fornavn og etternavn.


Navnelister skal sendes til urd.kalvik@vestfoldmuseene.no innen to uker før besøk.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Svelvik kommune
 • Produsent: Nordre Jarlsbergmuseene
 • I samarbeid med: Nordre Jarlsbergmuseene
 • Idé/opplegg: Nordre- Jarlsbergmuseene

Om kunstner / utøver / gruppe

Om utøvere og produsenter

Arrangert av: Svelvik kommune

Produsent: Nord-Jarlsbergmuseene, ved Vestfoldmuseene IKS

Idé/opplegg: Nord-Jarlsbergmuseene, ved Vestfoldmuseene IKS


Om kunstner / utøver / gruppe

Aluminiummuseet inngår i Nord-Jarlsbergmuseene, en avdeling i Vestfoldmuseene IKS.