Tilbake
Skriv ut

Molybdengruvene

Gruveselskapet Syvertsvolden Molybdenkompagni A/S. ble registrert i 1917, da gruvedriften i Seterdalen startet.  Molybden er et tungmetall som benyttes i ulike stållegeringer for å bedre stålets egenskaper. Gruvene, som lå på Tangen gård's eiendom, ble drevet en kort periode og forsøkt gjenopptatt under 2.verdenskrig.

Molybden brukes blant annet i stållegeringer for å øke smeltepunktet og for å gjøre det mer robust.


Lærerveiledning

Klassene må ha med minst 2 lærere/assistent

Nesbugda historielag stiller med minst 2 voksne pr klasse og er kun guider og historiefortellere. Viktig at de ansvarlige for hver klasse har med førstehjelpsutstyr. Husk godt fottøy, ekstra sokker, klær etter været. Husk 2 lærere/assistent med hver klasse

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Svelvik kommune
  • Kunstnere/grupper: Nesbygda historielag
  • I samarbeid med: Nesbygda Historielag v/ Vidar Olsen (tlf 90875333)
  • Idé/opplegg: Nesbygda historielag

Om kunstner / utøver / gruppe

Nesbygda historielag er en forening med formål å ta vare på lokalhistorien i Nesbygda i hele dens utstrekning fra Leirvik i sør til Tørkop i nord. Foreningen driver registrerende virksomhet og samler og registrerer gamle bilder, historier og annet av interesse fra vår nære og fjerne fortid. Alle som kan ha bidrag til dette arbeidet oppfordres til å ta kontakt med foreningen gjennom en av dens representanter. Gjennom de årene foreningen har eksistert har de hvert år forsøkt å få til et hovedarrangement på sommeren, og de har nå gjennomført historievandringer i nesten hele bygda. Dette er så populære arrangementer at de har startet vandringene på nytt. Nye innbyggere er kommet til siden starten, og de oppvoksende generasjonene er interessert i sin egen lokalhistorie.

For mer info se: http://www.nesbygdahistorielag.no