Tilbake
Kultur
Skriv ut

Besøk på Berger Museum for 8. trinn

Berger Museum er lokalisert i Fossekleiva Brukssenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Lærerveiledning

TEMA:

Opplegget setter fokus på arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden.

DAGSGANG:

Opplegget varer fra kl. 09.00 – 12.30.

09.00 – 09.15: Felles introduksjon med informasjon og praktiske opplysninger.

Del 1: 09.15 – 10.30

Lunsj: 10.30 – 11.00

Del 2: 11.00 – 12.15

Buss hjem kl. 12.30

Opplegget er todelt, gruppene skal oppleve det samme og rullerer etter lunsj.

Kort om innhold:

I del 1 vil vi sette fokus på «den nye arbeidsdagen» og diskutere forutsetninger for etablering av industri. Det vil bli vist film som i korthet viser arbeidsprosesser og elevene aktiviseres ved å delta i historisk løype som gjenspeiler diskusjonen om forutsetninger for industrietablering.

I del 2 settes fokus på tekstilindustrien i dag og vi spør «hvor kommer klærne våre fra?» Hvorfor tekstilindustrien i Norge bukket under på slutten av 1900-tallet er et annet spørsmål som vi også vil problematisere. Det vil bli vist film og elevene vil bli aktivisert underveis og oppfordret til refleksjon og diskusjon.

Forankring i Kunnskapsløftet: DKS-et har relevans for en rekke fagområder. Vi framhever imidlertid spesielt samfunnsfag med vekt på historie og naturfag.

PRAK TISKE OPPLYSNINGER:

Ta med matpakke (og kaffe).

Kle dere varmt og etter været. Vi skal tilbringe noe tid ute.

Gruppen deles i to. Fint om dette gjøres på forhånd.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Svelvik kommune
  • Kunstnere/grupper: Berger Museum - en avdeling i Vestfoldmuseene
  • I samarbeid med: Berger Museumsforening
  • Idé/opplegg: Vestfoldmuseene.

Om kunstner / utøver / gruppe

Berger Museum er lokalisert i Fossekleiva Brukssenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet. http://bergermuseum.no/

Elevorientering

Bergers industrihistorie