Tilbake
Bjørn Severin
Skriv ut

Jul på Berger og i Bury.

Jul i gamle dager på Berger.

Elevene deles i 2 grupper.

Gruppe 1 i  arbeiderboligen

Gruppe 2 i teatersalen i Fossekleiva

Lærerveiledning

Jul på Berger og i Bury

Om utøvere og produsenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Elevorientering

Jul på Berger og i Bury

Gruppe 1: Til arbeiderboligen hvor de blir kjent med familien Bullen.

Det blir fortalt litt om hvordan det var å feire jul på Berger de første årene for familien Bullen. Var det noe som var forskjellig fra hvordan de feiret i England? Pynt, mat, sang, kirke.....

Hva er det som gjør at vi ser at familien har pyntet til jul?

Gruppe 2: I teatersalen i Fossekleiva

Elevene lager julepynt i ull.