Tilbake
Vestfoldmuseene IKS
Vestfoldmuseene IKS
Skriv ut

Eidsfoss jernverk

Museet på Eidsfoss forteller historien til jernverkssamfunnet på Eidsfoss og viser produkter fra Eidsfoss Verk.

Caspar Herman Hausmann grunnla Eidsfoss Verk i 1697. Eidsfoss-samfunnet var i generasjoner et levende og selvstendig samfunn, nesten en stat i staten, med bl.a. egen justis, skole og kirke. Eidsfoss var et sted hvor folk kunne leve fra vugge til grav uten innblanding fra "øvrigheta" - for alt ble ivaretatt av verket.
I dag er verket et mekanisk verksted. På det tidligere verksområdet disponerer museet to bygninger like ved fossens utløp i Eikeren. Verkets og lokalsamfunnets historie gjenspeiles i museets utstilling "Glimt fra jernverksdrift og ovnsstøping på Eidsfoss".

Tettstedet Eidsfoss har også et unikt kulturhistorisk bygningsmiljø, bestående av Bråtagata, Gata og Hauane, samt Verket og Hovedgården. Ca. 25 bevaringsverdige bygninger danner en helhet som kanskje representerer et av Norges best bevarte jernverkssamfunn. Bråtagata består av tidligere arbeiderboliger, de eldste fra 1700-tallet. Miljøet inneholdt boliger butikk, bakeri, snekkerverksted m.m. Her finnes i dag blant annet et lite postkontor-museum, utsalg av håndverksprodukter, samt en koselig kro. Gata og Hauane er også gamle arbeidermiljøer/boligområder, som i dag består av privatboliger. I den gamle skolen er det et bibliotek og skolemuseum.
Eidsfoss Hovedgård, slik den framstår i dag, er oppført ca. 1750 og bygget i rokokko-stil. Bygningen ble fredet i 1923 og Stiftelsen Eidsfoss Hovedgård overtok den i 1990. Bygningen med have og parkanlegg, som i sin tid var enestående, er nå under restaurering.

Lærerveiledning

Informasjon om dagen

Museene i nordre Vestfold og Den kulturelle skolesekken omhandler i første rekke industri- og arbeidsliv i perioden 1697 – 2000.
Samtlige tilbud er forankret i Kunnskapsløftet.

Gamle Eidsfos 7. trinn (17, 18 og 1900-tallet)
Historie: Om det dansk-norske eneveldet og begynnende industrivirksomhet.
Bli kjent med ulikt historisk kildemateriale og hvordan de ulike kildene kan si oss noe om fortida.
Geografi: Se sammenhengen mellom landskap, ressurser og næring.
Samfunnskunnskap: Fra enevelde til demokrati – egen innflytelse på samfunnsutviklingen.
Dannelse av fagforeninger og utviklingen av allmenn stemmerett.             

Tilknytningsfag:                                                             
Naturfag: Hvordan vannkraft omdannes til mekanisk kraft.
Kunst og Håndverk: Jernskulptur. Forming og støping.

Opplegget på Eidsfoss er tredelt.
Her personifiseres historien og egenaktivitet vektlegges. Historisk kildemateriale står i fokus, og på samtlige steder nevnt nedenfor vil elevene bli presentert for ulike typer kilder til historien.

På Skolestua på Hauane treffer elevene frøken Malmberg og grunnleggeren av jernverket, Caspar Herman Hausmann.
På Eidsfoss Jernverksmuseum møter de formeren ved verket og deltar aktivt i forme- og støpeprosessen. De får med seg en selvlaget ”minnegjenstand” tilbake til skolen som historisk kilde over besøket.
Til slutt møter elevene formerenken Elise Kristensen. Hun levde nesten all sin tid på Eidsfoss (1867 -1957), og måtte forsørge seg og fire barn.

Dagens gang i hovedtrekk:
Oppstart kl. 09.00
Avslutning ca. kl. 13.00.
Vi møtes på P-plassen ved Eidsfoss Verk.
Her blir elevene delt i tre grupper, hvis ikke dere har gjort det på forhånd.
Gruppene rullerer slik at alle får være med på hver stasjon. Vi sørger for at dere kommer dit dere skal.
Toaletter finns på P-plassen og inne på Kroa.
Vi gjennomfører to stasjoner før vi har lunsjpause. Matpakka kan spises ute ved Kroa eller inne på Kroa hvis det er regnvær.
Etter mat går vi til siste stasjon. Så går bussene hjem igjen.

Tips:
Elevene kan få en fin innføring i Eidsfoss sin historie via www.jernverketeidsfoss.no

På denne siden møter de Secilie Nyqvist, som var 14 år i 1867. Hun tar elevene med på en
tidsreise i Eidsfoss’ historie, og tilgjengeliggjør skriftlig historisk kildemateriale for 13-åringer.
På samme nettsidene kan elevene også møte smeden Niels Andersen Nyqvist, som bodde på Eidsfoss på midten av 1800-tallet. Elevene kan få kjennskap til han og familien fra folketellingene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Svelvik kommune
  • Kunstnere/grupper: Vestfoldmuseene IKS
  • Produsent:  
    Museene i nordre VestfoldMerethe SortlandPedagogTlf.: 48 29 39 35
  • I samarbeid med: Nord-Jarlsbergmuseene
  • Idé/opplegg: Vestfoldmuseene IKS, Museene i nordre Vestfold