Samarbeidspartnere

Vestfold Fylkeskommune Kultur og Folkehelse  Den Kulturelle Skolesekken Besøksadresse: Svend Foynsgate 9, Tønsberg tlf. 33 34 40 00 Hjemmeside: http://www.dksvestfold.no/

Vestfoldmuseene IKS

Berger museum

Holmestrand Aluminiumsmuseum

Eidsfoss Jernverksmuseum